ביטוח רכב ביטוח רכב
  דף הבית אודותינו שירותים מאמרים חדשות המלצות קבל הצעה!  
ביטוח רכב מקיף
ביטוח חובה לרכב
ביטוח רכב צד ג'
ביטוח רכב נהג חדש
ביטוח רכב נהג צעיר
 
   
 

בחר את הרכב שלך!
 
וקבל 3 הצעות ביטוח רכב
ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח טויוטה
ביטוח הונדה
ביטוח פורד
ביטוח שברולט
ביטוח פיג'ו
ביטוח סובארו
ביטוח ניסאן
ביטוח רנו
ביטוח רכב אחר?

מוצרי ביטוח נוספים
 
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח משאיות

קבל 3 הצעות ביטוח רכב מ3 חברות ביטוח
לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן
 

 

ת"א (חיפה) 20505/06 - הכשרת הישוב בע"מ נ' קינן שלמה ואח' . תק-של 2007(3), 12077.
========================================


ת"א (חיפה) 20505/06 - הכשרת הישוב בע"מ נ' קינן שלמה ואח'שלום חיפה
ת"א (חיפה) 20505/06
הכשרת הישוב בע"מ
נ ג ד
1. קינן שלמה
2. קינן זיוה
 
בית משפט השלום חיפה
[08.08.2007]
 
כב' השופט ש. שר
 
בשם התובע - עו"ד אבולעפיה דוד
בשם הנתבע - עו"ד אשבל עמיחי
 
פסק דין
 
עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר לתשלום דמי ביטוח עבור פוליסת
ביטוח רכב אשר הוציאה התובעת, הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, עבור הנתבעים.
 
תמצית טענות הצדדים
1.    טוענת התובעת כי הנתבעים טרם שילמו את דמי הביטוח עבור ביטוח רכבם הפרטי מסוג מרצדס, מס' רישוי 46-594-15. הביטוח הוצא ע"פ בקשת הנתבעים לתקופה החל מיום 04.01.05 ועד ליום 30.09.05.
2.    הנתבעים מכחישים כי הפוליסה הוצאה ע"פ בקשתם ולכל היותר עסקינן בשלבי ההצעה לביטוח, הצעה שלבסוף נותרה ללא קיבול מצדם. הנתבעים פנו לסוכנות הביטוח "צמדים" על-מנת לקבל הצעה לביטוח ומשלא הגיעו הצדדים לכדי הסכמה באשר לגובה דמי הביטוח, לא היה כל קיבול ומכאן שלא נוצרה התחייבות חוזית.
 
בחינת הראיות
3.    התובעת צירפה מסמכים שונים אשר לטענתה יש בהם כדי להצביע על כריתתו של חוזה הביטוח. בין המסמכים נמצא שאלון חיתום לרכבים יקרים. מסמך זה מפרט את פרטי הרכב ונושא את מספר הפוליסה 742424505. מאידך המסמך אינו נושא תאריך ואינו חתום ע"י הנתבעים. P

סוכן הביטוח אשר ערך את המסמך הינו דוד לוקסמבורג. מתצהירו עולה כי מסמך זה בעצם מהווה את הצעת הביטוח.
את ההסבר להיעדר חתימת הנתבעים על מסמך זה ניתן למצוא המכתב התגובה של ב"כ התובעת לב"כ הנתבעים ובו מתברר כי התקשרות היתה טלפונית, וכן נכתב:
"2. ביום 4/1/05 או במועד סמוך לו, פנה מרשך, מר קינן שלמה, טלפונית, לסוכנות הביטוח "צמדים: (להלן: "הסוכנות") בבקשה להפיק עבורו פוליסת ביטוח, על שמו ועל שם הגב' קינן זיוה, עבור רכב מסוג מרצדס .... לתקופה שבין 4/1/05-30/9/05...
 
4.    משקיבלה הסוכנות אישור מטעם מרשתי אודות מתן הכיסוי ביטוחי לרכב, ביום 6/1/05 שלח מי מטעם הסוכנות, למרשך, אישור ביטוח לפיו הרכב מבוטח אצל מרשתי בביטוח מקיף ... ".
יוצא איפוא כי התובעת הוציאה את הפוליסה בהתאם להוראת שלוחה, סוכן הביטוח דוד ובכל מקרה חוק חוזה הביטוח אינו דורש כי ההצעה לביטוח תערך בכתב, ויכול שזו תעשה בע"פ.
5.    הנתבע שלמה קינן נשלח "אישור ביטוח" נושא תאריך 06.01.05. באישור נכתב כדלקמן:
"בהתאם לבקשתך הננו לאשר בזה כי רכב מסוג מרצדס מס' רישוי 46-594-15 מבוטח בביטוח מקיף מיום 6.1.2005 עד 31.12.2005 בחב' הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ לפי פול' מס' 7424245205... סה"כ פרמיה לתשלום: בהתאם לסיכום עם דוד ..." (ההדגשה שלי -ש.ש.).
בהמשך מסמך זה נדרש הנתבע להעביר בהקדם אישור העדר תביעות ל-3 שנים אחרונות, דו"ח הערכת רכב של חברת "לוי יצחק" וכן אישור מיגון של איתורן.
הנתבעים אכן פעלו ע"פ הבקשות לעיל והעבירו לסוכנות הביטוח את המסמכים המבוקשים, כולל חוות-דעת להערכת הרכב של חברת "אלפר שמאים" וכן של חברת "לוי יצחק", דבר אשר הצריך הוצאה כספית של 700 ₪ (ראה חשבונית החברה לשמאות "לוי יצחק").
לא זו אף זו, הנתבע המציא לתובעת אישור מאת חברת "אוטו בנץ" מיום 17.04.05 באשר לקיומם של חלפים נגישים למקרה הצורך.
הסוכן דוד הצהיר כי אישור הביטוח נשלח אל הנתבע בפקס ע"פ בקשתו.                   
הנתבע הכחיש מצדו את קבלת אישור הביטוח, את קבלת הפוליסה גופה וכן טען כי ככל הזכור לו, לא הוא אשר פנה לחברת "אוטו בנץ" וככל הנראה חברת הביטוח ביקשה את האישור בדבר החלפים.
ויודגש, אישור הביטוח מציין תקופת פוליסה ארוכה מזו שהוצאה ומזו המופיעה בשאלון החיתום.
6.    הנתבע טען כי העביר עוד בחודש ינואר אישור בדבר העדר תביעות וכן אישור בדבר מיגון של איתורן, זאת על-מנת לקבל הצעת מחיר בלבד. עוד טען כי לא מסר לתובעת אי-אלו אמצעי תשלום וכי הערכת הרכב של חברת "אלפר שמאים" מיום 17.01.05 התבצעה מטעם התובעת; אכן ניתן לראות כי הערכת הרכב ממוענת אליה. מאידך, הנתבע לא שלל באופן מוחלט כי לא הוא אשר שלח את האישור בדבר החלפים. P

7.    סוכן הביטוח הצהיר כי דו"ח הערכת הרכב של חברת "אלפר שמאים" לא עמד בדרישות המבטחת ולפיכך הנתבעים המציאו לתובעת את הדו"ח של חברת "לוי יצחק". הנתבע מצדו הסביר כי רק בסוף יוני, כ-7 חודשים לאחר הוצאת הפוליסה המוכחשת על-ידו, פנה לחברת "יצחק לוי" לצורך הערכת הרכב "שכן עדיין לא ערכתי ביטוח מקיף..." (סעיף 6 לתצהיר הנתבע). אם כן, לא ניתן הסבר מדוע וכיצד הערכה זו הגיעה למשרדי התובעת ביום 17.07.05 (ראה חותמת החברה).
 
 
 
סוף דבר
8.    לאחר שקלא וטריא, הריני מגיע למסקנה כי הנתבעים טרחו על-מנת לספק האישורים המתאימים לפי דרישת סוכנות הביטוח, שלוחתה של התובעת. ביהמ"ש רואה בהתנהגות הנתבעים קיבול מובהק של הפוליסה ותנאיה, לרבות גובה דמי הביטוח.
לא זו אף זו, הנתבעים לא הציגו בפני מו"מ מול חברות אחרות ו/או פוליסה אחרת שהוצאה לרכבם, ובפרמיה נמוכה יותר, דבר אשר היה בו כדי להעיד על העדר גמירות דעת מצדם.
לא זו אף זו, הנתבעים לא הוכיחו בפני אי אלו פעולות שנקטו, פעולות אשר יש בהן כדי להבהיר לחברת הביטוח כי אינם מעוניינים בפוליסה שהוצאה, לרבות מחירה, למעט הצהרת הנתבע כי "החלטתי בשמי ובשם אשתי כי איננו מעוניינים לבטח את רכבנו בסוכנות ביטוח זו, ואכן, הצעה זו נותרה אך כהצעה ולא מעבר לכך".
מאידך, רק בשלהי דצמבר 2005, "נזכרה" התובעת לשלוח מכתב התראה לנתבעים ובו דרשה את תשלום הפרמיה. והרי ע"פ חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, באם "לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן" (ראה סעיף 15(א) לחוק).
אלא מאי? לא זו בלבד שהפוליסה לא בוטלה, אלא שהתובעת חידשה את הפוליסה לשנה נוספת החל מיום 01.10.05 ועד ליום 30.09.06 (פוליסה שמספרה 7438875305) ואילו בחידוש זה כן השכילה התובעת לעשות ופעלה ע"פ סעיף 15 לחוק.
9.    סיכומו של דבר ולאחר שבחנתי התנהגויות הצדדים לחוזה, הריני מקבל התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך 5,754 ₪ (מחצית דמי הביטוח כפי המופיע בפוליסה, ללא ריבית והצמדה בשל העדר דרישות תשלום מצד התובעת).
10.  הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 5,754 ₪ בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל. כמו כן ישלמו שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
 
 
ניתן היום כ"ד באב, תשס"ז (8 באוגוסט 2007) בהעדר הצדדים.

נתרם על ידי חיפוש עבודה  תרגומים  הנהלת חשבונות לצוות ביטוח רכב

 
 


הצעות מחיר ביטוח רכב

 
   
 דף הבית

אודותינו
המלצות
קבל 3 הצעות ביטוח רכב
חדשות ישראביט
למה ישראביט?
תקנון האתר
מפת אתר
 מה אנחנו מציעים?

ביטוח חובה לרכב
ביטוח מקיף לרכב
ביטוח צד ג' לרכב
ביטוח נהג חדש
ביטוח נהג צעיר
ביטוח לרכב יוקרה
ביטוח למונית
 שאלות ותשובות

מה זה ביטוח רכב?
נהיגה ללא ביטוח חובה
כמה עולה ביטוח רכב?
מהם תנאי התשלום?
למה להשוות מחירים?
מחשבון משרד האוצר
חברת הפול
 מאמרי ביטוח רכב

כתבות ביטוח רכב
טיפים לביטוח רכב
פסקי דין
חדשות ביטוח רכב
גופים בענף
חוקי ביטוח רכב
סקירת פוליסות
 פוליסות לרכב לפי יצרן

ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח הונדה
ביטוח טויוטה
ביטוח פורד
ביטוח סיטרואן
ביטוח דהייטסו
 אינדקס חברות ביטוח

הראל
כלל
איילון
מגדל
אליהו
מנורה
AIG
כל הזכויות שמורות לפורטל ישראביט! פורטל השוואת מחירי הביטוח רכב של ישראל! אנו שמחים להציע לכם שירות השוואת הצעות ביטוח רכב של חברות הביטוח הטובות והמובילות בישראל. השאירו את פרטיכם בפורטל וקבלו 3 הצעות ביטוח רכב בתוך שעות ספורות. בין היתר תמצאו מידע מקצועי על תחומי עניין הנוגעים ל: ביטוח רכב ביטוח חובה ביטוח מקיף ביטוח צד ג ביטוח נהג חדש ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח בריאות ביטוח רכב מיוחד ביטוח מנהלים ביטוח דירקטורים