ביטוח רכב ביטוח רכב
  דף הבית אודותינו שירותים מאמרים חדשות המלצות קבל הצעה!  
ביטוח רכב מקיף
ביטוח חובה לרכב
ביטוח רכב צד ג'
ביטוח רכב נהג חדש
ביטוח רכב נהג צעיר
 
   
 

בחר את הרכב שלך!
 
וקבל 3 הצעות ביטוח רכב
ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח טויוטה
ביטוח הונדה
ביטוח פורד
ביטוח שברולט
ביטוח פיג'ו
ביטוח סובארו
ביטוח ניסאן
ביטוח רנו
ביטוח רכב אחר?

מוצרי ביטוח נוספים
 
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח משאיות

קבל 3 הצעות ביטוח רכב מ3 חברות ביטוח
לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן
 

בש"א (תל-אביב-יפו) 58514/08 - פנחסי שמש אפרת נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ . תק-של 2008(3), 703.
========================================


בש"א (תל-אביב-יפו) 58514/08 - פנחסי שמש אפרת נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"משלום תל-אביב-יפו


בש"א (תל-אביב-יפו) 58514/08
פנחסי שמש אפרת
נ ג ד
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
 
בית משפט השלום תל-אביב-יפו
[03.07.2008]
 
כבוד השופט מנחם (מריו) קליין
 
החלטה
 
רקע
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"התובעת") הינה חברה הרשומה בישראל ועוסקת בעסקי ביטוח אשר בזמנים הרלוונטיים הפיקה פוליסת ביטוח מספר 0033755763506 לביטוח רכב מ.ר 35-935-71 אשר הונפקה ביום 03/11/06 (להלן: "הפוליסה").
התובעת טוענת כי גב' פנחסי שמש אפרת (להלן: "הנתבעת"), התקשר עימה בחוזה
ביטוח רכב וטרם שילמה את דמי הביטוח בעבור הפוליסה וחובה עומד על סך של 1,348 ₪ בעבור פוליסת ביטוח .
התובעת עמדה בהסכם בכך שהנפיקה לנתבעת פוליסת ביטוח אולם הנתבעת לא שילמה את דמי הפרמיה כפי שנדרש.
לאחר שכל ניסיונות התובעת לגבות את החוב האמור העלו חרס, לא נותר בידיה כל ברירה אלא להגיש תביעה זו כאשר סכום החוב צמוד ומשוערך ליום הגשתה.
התביעה הוגשה בהתאם לסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967
במסגרת ההתנגדות מטעמה, טענה הנתבעת כי מעולם לא חתמה על הצעה לביטוח כלשהי, וכן מעולם לא הוצגה לה חתימתה על הפוליסה הנדונה. לגישתה מבירור שערכה התברר כי הוזמן ביטוח זה על-ידי חברת קיר מסך אלומניום. הנתבעת לא מכחישה כי הרכב על שמה אולם עם זאת טוענת כי לא עשתה בו כל שימוש.
הנתבעת מעלה טענה כי בזמנים הרלוונטיים הרכב בכלל היה מבוטח בחברת ביטוח אחרת. הנתבעת מודה כי קיבלה מכתב מאת התובעת אולם לא עיינה בו כלל, כי לא הזמינה כל פוליסה.
דיון בבקשה בהתנגדות:
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל תידון כאילו היתה בקשת רשות להתגונן (ראה סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל ותקנה 108(ד) לתקנות ההוצאה לפועל) P

טרם אתן את החלטתי אחזור בתמצית על הקריטריונים המנחים את ביהמ"ש בבואו ליתן רשות להתגונן: בחינת בקשותיו של הנתבע אינה מצריכה לעת עתה לפסוק בדבר טיב טענותיו וזכויותיו של הנתבע אלא אך לבחון האם אם יש בטענה זו לכאורה כדי להצדיק את בירורה, קרי, האם יש בתצהירו של הנתבע יחד עם חקירתו הנגדית עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסתה של התביעה. (ראה ע"א 478/75 חנה אנגלנדר נ' יצחק אשכנזי . פ"ד ל(3), 437, 443).
לעניין זה חייב ביהמ"ש לצאת מנקודת הנחה כי המצהיר דובר אמת, אא"כ נתבדו דבריו לחלוטין בחקירה נגדית. במקרה זה האחרון, יהיה על ביהמ"ש למנוע את סיכול מטרתו של ההליך ע"י העלאת טענות סתמיות מטעם הנתבע (הגנת בדים), ואשר כל מטרתן נועדו ע"מ למנוע מהתובע את היתרונות הדיוניים אשר מוקנים לו ע"י הגשת תובענה בסדר דין מקוצר. (ע"א86/66מנחם פריטל ואח' נ' החברה להנדסה חקלאית בישראל בע"מ ואח' פ"ד כ(2) 520, 522).
בכל אלו יש כדי ליצור איזון בין הרצון והצורך להעניק לתובע יתרונות דיוניים לבין הרצון שלא לקפח את הגנתם של הנתבעים ולאפשר להם את יומם בביהמ"ש.
טעמים אלו ועוד אוזכרו כבר בהכרעותיו של בית משפט זה ולדידי, עיקרן אחד הוא - באם ניתן ואפשר יהיה לברר ולמצות את טענותיו של הנתבע בבית המשפט, ראוי, ומן הדין הוא כי ימוצו ההליכים בדרך זו ואין על בית המשפט לשלח אותו מעם פניו אם הקניית מירב המהימנות לדבריו, החלושים ככל שאפשר, אך המתיישבים, באופן סביר, עם נסיבותיו העובדתיות של המקרה, מורים על קיומה של הגנה חוקית ולכאורית מול טענות התובע.
כאמור, אין ביהמ"ש נדרש, בשלב זה, כחלק מהאלמנטים המשפיעים על הכרעתו, למשקלן ומהימנותן ודרכי הוכחתן של הראיות.
יחד עם זאת, במהלך החקירה, הסתבר כי החברה שעשתה את הביטוח היא חברה משפחתית של אחיה של הנתבעת, אשר "השאילה" את זהותה (ומסמכיה האישיים) בכדי שיקנה ויירשם רכב על שמה. סבור שהדבר כולל גם ביטוח שנעשה והנתבעת נהנית ממנו בהיותה בעלת הרכב הרשום (באם חלילה היה קורה מקרה ביטוח).
יתירה מזו, אפשרתי לנתבעת להגיש תוך 14 יום מקיום הדיון ביום 21.5.08 את פוליסת הביטוח רכב החופפת שנעשתה בחברת ביטוח אחרת, אך היא נמנעה מלעשות זאת עד היום, על אף האמור בסעיף 6 לתצהיר. גם ההסבר שניתן על אי קריאת מכתבי התובעת נראים מופרכים לחלוטין.
לאור האמור לעיל מן הדין היה שאדחה את בקשת רשות להתגונן מהסיבות דלעיל, אך מכח ההלכות שנקבעו על חשיבות גישת האזרח לערכאות והכרה בזכות זו כזכות חוקתית, הנני נותן לנתבע רשות להתגונן.
מאחר ומסתמנת נטייה להחמיר עם הנתבעת בפרט כאשר הגנתה לוקה בחוסר בהירות, חוסר פירוט וכאשר אין לנתבעת סיכויים רבים להוכיח את הגנתה (ראה ע"א 680/89 - בן אבו שיווק והפצה נ' בנק המזרחי המאוחד - פ"ד מה (3) 757 וכמו-כן ראה ע"א 519/65 - ברזילי נ' קשת, פ"ד כ (2) 141, וכן ע"א 244/66, מזרחי נ' בראון, פ"ד כ(4) 90, וכן - ע"א 38/77, צימרינג נ' גורדין, פ"ד לא (3) 40), הנני משתמש בסמכותי על פי תקנה 210 לתקנות סדר דין אזרחי ומתנה את מתן רשות להתגונן בהפקדת ערובה בסך 1,800 ₪ בקופת בית המשפט, תוך 30 יום מהיום וזאת על ידי הפקדת מזומנים או ערבות בנקאית בלתי מותנית, צמודה למדד, ומתחדשת ללא מגבלת זמן. P

במידה ולא יופקד הפיקדון תוך המועד הנ"ל תדחה ההתנגדות וב"כ התובעת רשאי יהיה להגיש פסיקתא לבית המשפט.
במידה ויופקד הפיקדון יועבר התיק לפסים של "סדר דין מהיר" וישמע 17.11.08, בשעה 15:00.
תשומת לב ב"כ הצדדים להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, המתייחסות לתביעות בסד"מ, שניתנו בהם רשות להגן והועברו לפסים של "הליך מהיר".
המזכירות תפתח תיק אזרחי
הוצאות הבקשה והדיון בסך 500 ₪, על פי התוצאות.
המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים בדואר רשום.
 
 
ניתנה היום, ל' בסיון, תשס"ח (3 ביולי 2008), בהעדר הצדדים.

נתרם על ידי חיפוש עבודה הנהלת חשבונות מוצרי תינוקות לימוד אנגלית 

 
 


הצעות מחיר ביטוח רכב

 
   
 דף הבית

אודותינו
המלצות
קבל 3 הצעות ביטוח רכב
חדשות ישראביט
למה ישראביט?
תקנון האתר
מפת אתר
 מה אנחנו מציעים?

ביטוח חובה לרכב
ביטוח מקיף לרכב
ביטוח צד ג' לרכב
ביטוח נהג חדש
ביטוח נהג צעיר
ביטוח לרכב יוקרה
ביטוח למונית
 שאלות ותשובות

מה זה ביטוח רכב?
נהיגה ללא ביטוח חובה
כמה עולה ביטוח רכב?
מהם תנאי התשלום?
למה להשוות מחירים?
מחשבון משרד האוצר
חברת הפול
 מאמרי ביטוח רכב

כתבות ביטוח רכב
טיפים לביטוח רכב
פסקי דין
חדשות ביטוח רכב
גופים בענף
חוקי ביטוח רכב
סקירת פוליסות
 פוליסות לרכב לפי יצרן

ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח הונדה
ביטוח טויוטה
ביטוח פורד
ביטוח סיטרואן
ביטוח דהייטסו
 אינדקס חברות ביטוח

הראל
כלל
איילון
מגדל
אליהו
מנורה
AIG
כל הזכויות שמורות לפורטל ישראביט! פורטל השוואת מחירי הביטוח רכב של ישראל! אנו שמחים להציע לכם שירות השוואת הצעות ביטוח רכב של חברות הביטוח הטובות והמובילות בישראל. השאירו את פרטיכם בפורטל וקבלו 3 הצעות ביטוח רכב בתוך שעות ספורות. בין היתר תמצאו מידע מקצועי על תחומי עניין הנוגעים ל: ביטוח רכב ביטוח חובה ביטוח מקיף ביטוח צד ג ביטוח נהג חדש ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח בריאות ביטוח רכב מיוחד ביטוח מנהלים ביטוח דירקטורים